Advoco Advokatfirma

Bli kjent med oss

Stiftelse

Advoco Advokatfirma ble stiftet i 1999, og har siden den gang tilbydd kvalifisert juridisk bistand til bedrifter og private. Våre medarbeidere besitter bred erfaring og kompetanse innen en rekke rettsområder.

Hva vi gjør

Vi tilbyr våre klienter en kostnadseffektiv og kvalifisert juridisk bistand. Vi har gjennom mange års advokatvirksomhet erfart at nær kontakt mellom advokat og klient er viktig for å sikre at klientens interesse blir best mulig ivaretatt.

Hvor vi er lokalisert

Vi holder til i Kristian Augusts gate 3 i Oslo sentrum.

Portrett Gitte Marie Lundh

Gitte Marie Lundh Martinsen
- Advokat/Partner

Født: 1984

Særskilte fagområder:

 • Forretningsjus 
 • Selskapsrett 
 • Kontraktsrett 
 • Arbeidsrett 
 • Erstatningsrett 
 • Fast eiendoms rettsforhold 
 • Arv-, skifte og familierett 
 • Tvisteløsning og prosess

Utdannelse:

2008 - Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo 

2010 - Advokatbevilling 


Arbeidserfaring:
2010 -  Advoco advokatfirma DA - Advokat 

2009 - 2010: Advoco advokatfirma DA - Advokatfullmektig 

2008 - 2009: B.A.C.H. AS - Advokatfullmektig 

2006 - 2006: B.A.C.H. AS - Saksbehandler

Språk: Engelsk

Tlf: 971 62 204

E-post: gitte@advoco.no

Portrett Axel Øwre

Axel Øwre
- Advokat/Partner

Født: 1954

Særskilte fagområder:

 • Bank- og finansrett 
 • Familie-, arv- og skifterett 
 • Fast eiendoms rettsforhold 
 • Kontraktsrett 
 • Selskapsrett 
 • Sjørett 
 • Transportrett 
 • Forretningsjuridisk praksis 
 • Eiendomsmegling

Utdannelse:

1981 - Juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring:

Advokat Axel Øwre har mer enn 30 års erfaring, hvorav 4 år i Statsforvaltningen, 15 år som advokat i børsnotert selskap og det resterende som privatpraktiserende advokat.

Språk: Engelsk 

Tlf: 970 13 000
E-post: axel.owre@advoco.no

Portrett Anders Kvaberg

Anders Kvarberg
- Advokat/Partner

Født: 1957

Særskilte fagområder:

 • Forretningsjus 
 • Kontraktsrett 
 • IKT kontrakter 
 • Fast eiendoms rettsforhold 
 • Selskapsrett 
 • Eiendomsmegling

Arbeidserfaring:

Anders Kvarberg er bedriftsøkonom og advokat. Han har over 20 års erfaring, herunder fra finansinstitusjoner, offentlig sektor, IT bransjen og som advokat. Han har drevet egen praksis siden 2003 med hovedvekt på forretningsjuridiske felter, bl.a. innenfor kontraktsrett, IKT kontrakter, fast eiendoms rettsforhold, og selskapsrett. I tillegg arbeider han med arv og skifte og prosedyre.

Språk: Engelsk

Tlf: 900 16 938

E-post: anders.kvarberg@advoco.no

Portrett Arnfinn Andersen

Arnfinn Andersen -
Advokat/Partner

Født: 1958

Særskilte fagområder:

 • Opplæringsloven 
 • Forretningsjus 
 • Skatte- og avgiftsrett 
 • Selskapsrett Avtalerett 
 • Fast eiendoms rettsforhold 
 • Mangler ved kjøp og salg av fast eiendom 
 • Husleierett 
 • Arbeidsrett, oppsigelse, avskjed, permittering 
 • Familie-, arv- og skifterett 
 • Arveoppgjør, testament, ektepakt, samlivsavtale
 • Generasjonsskifte 
 • Kjøp og salg av virksomhet

Utdannelse:

1986 - Juridisk embetseksamen 1992 - Advokatbevilling

Arbeidserfaring:

 • 2015 -2017 : Egen advokatpraksis i kontorfellesskap med Advoco advokatfirma DA 
 • 1994 - 2015: Egen advokatpraksis i kontorfellesskapet Wessel, Ski 
 • 1992 - 1994: Advokatfullmektig i advokatfirmaet Sander, Truyen & Co 
 • 1991 - 1992: Dommerfullmektig Asker og Bærum herredsrett 1989 - 1991 : Advokatfullmektig i advokatfirmaet BAHR 
 • 1986 - 1989 : Konsulent i skatteavdelingen /skattelovavdelingen, Finansdepartementet

Språk: Engelsk

Tlf: 414 77 076
E-post: arnfinn.andersen@advoco.no

Portrett Carl Christian Wishman

Carl-Christian Wishman - Advokat/Partner

Født: 1968

Særskilte fagområder:

 • Generell forretningsjus 
 • Arbeidsrett 
 • Fast eiendom 
 • Kontraktsrett 
 • Tvisteløsning og prosess 
 • Arv-, skifte- og familierett 
 • Erstatningsrett 

Utdannelse:

1997 - Juridisk embetseksamen Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring:

 • 2005 - Partner i advokatfirmaet Advoco DA 
 • 1999 - 2005 Advokat i advokatfirmaet Steenstrup Stordrange 
 • 1997 - 1999 juridisk konsulent i Den norske advokatforeningen

Språk: Engelsk 

Tlf:  473 14 947
E-post:  wishman@advoco.no

Portrett Bjørn Fredick Salvesen

Bjørn Fredrick Salvesen - Advokat/Managing Partner

Født: 1958

Særskilte fagområder:

 • Forretningsjus 
 • Arbeidsrett 
 • Entrepriserett
 • Fast Eiendoms rettsforhold 
 • Kjøps- og kontraktsrett
 • Selskapsrett
 • Skatterett
 • Arverett

Utdannelse:

1985 - Juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring:

 • Bjørn Fr. Salvesen har 25 års erfaring, hvorav 3 år som skattejurist i Finansdepartementet og resten som privatpraktiserende advokat.
 • 2005 - Partner i advokatfirmaet Advoco DA 

Språk: Engelsk 

Tlf:  930 42 449
E-post:  bjorn.salvesen@advoco.no

Portrett Jan I Frydenlund

Jan I Frydenlund -
Advokat/Partner

Født: 1951

Særskilte fagområder:

 • Forretningsjus 
 • Selskapsrett 
 • Virksomhetskjøp og omstruktureringer 
 • Skatterett Toll- og avgiftsrett 
 • Kontraktsrett 
 • Generasjonsskifter 
 • Juridiske problemstillinger i forbindelse med idrettslag og foreninger

Beskrivelse av det han spesielt arbeider med: 

Jan I. Frydenlund arbeider i forbindelse med forretningsjuridiske emner spesielt med problemstillinger vedrørende nyetableringer, egenkapitalendringer, omorganiseringer, fusjon, fisjon, kjøp og salg av virksomheter og selskaper, due diligence, regnskapslovgivning, forhandlinger, utforming av kontrakter og generasjonsskifter for næringsdrivende.

Utdannelse:

1978 - Juridicum, Universitetet i Oslo 

1984 - Advokatbevilling

Arbeidserfaring:

 • 2011 - : Advoco advokatfirma DA - Partner 
 • 2000 - 2011: Advokatfirma Frydenlund - Partner 
 • 1998 - 2000: Advokatfirmaet Sander, Truyen & Co DA - Partner 
 • 1993 - 1998: Advokatfirma Lyng & Co DA - Partner (Managing Partner 1993 - 1996) 
 • 1992 - 1993 : Advokatfirma Smith, Grette, Meltvedt DA - partner (Styreleder/ Managing Partner 1993) 
 • 1990 - 1992: Advokatfirma Smith, Grette, Eide, Midelfart & Lyng - Partner 
 • 1981 - 1990: Coopers & Lybrand - Leder av skatteavdelingen (Partner fra 1988) 
 • 1978 - 1981: Oslo likningskontor - Konsulent/førstekonsulent

Språk: Engelsk

Tlf:  909 49 024
E-post: jan.frydenlund@advoco.no